Content marketing – działania bazujące na więziach

Współczesny marketing stanął przed zadaniem stworzenia nowej formy skutecznego dotarcia do odbiorcy. Duża konkurencja, masowy przepływ treści, zalanie rynku przekazem reklamowym, doprowadziły do powstania swoistego chaosu informacyjnego i znacznego podburzenia statusu nadawcy komunikatu marketingowego, jako podmiotu godnego zaufania.

W ten sposób, szukając nowych dróg komunikacji marketingowej i odbudowaniu poczucia zaufania, powstał tzw. content marketing.

Pewny, rzetelny i atrakcyjny

Content marketing bywa inaczej określany jako marketing treści. Polega on na działaniach marketingowych, które przeprowadzane są w sposób delikatny, które w możliwie największym stopniu przysłania intencje reklamy. Narzędziem content marketingu jest publikowanie rzetelnych i profesjonalnie opracowanych treści, które będą atrakcyjne i przydatne dla odbiorcy. Nadawca treści w tym modelu, zaspokaja potrzeby odbiorcy, a nie, jak to jest w przypadku standardowych działań marketingowych, kreuje te potrzeby. Narzędziami content marketingu mogą być: recenzja, wywiad, artykuł, poradnik, rys historyczny, opis itp.

Przykładowo, idealną strategię content marketingową dla księgarni internetowej, która prowadzi właśnie promocję nowej książki, będzie opublikowanie wywiadu z jej autorem. Lektura tegoż w sposób pośredni na pewno przyczyni się do rozbudzenia w czytelniku chęci przeczytania książki, nie zostanie zaś odczytana jako nachalna reklama.

Budowanie więzi

Content marketing to działania, które bazują na budowaniu pozytywnej relacji między dwiema stronami przekazu. Ten model marketingu, w przeciwieństwie do jego standardowych rodzajów jest działaniem dwustronnym. Sukces odniesie jedynie wtedy, kiedy zbuduje długotrwałą relację, opartą na obustronnym zaangażowaniu, zaufaniu i zaciekawieniu. Jest nastawiony nie tyle na promocji danego produktu, co, na budowaniu świadomości marki. Wtórne jego działania, mają znaleźć odzwierciedlenie w samodzielnym rozpowszechnianiu treści przez odbiorców, z którymi została nawiązana więź.