Jak napisać biznes plan?

Biznes plan to dokument zawierający plan dotyczący powstania i rozwoju Twojej działalności. Powinieneś wskazać w nim cele przedsięwzięcia, jak również wykazać, że osiągnięte wyniki będą odpowiadać oczekiwaniom inwestorów czy też banku – w przypadku gdy starasz się o przyznanie kredytu. Zatem, jak napisać biznes plan?

Streszczenie biznes planu

W streszczeniu Twojego biznes planu powinny znaleźć się następujące punkty:

  • cel opracowania biznes planu;
  • finanse niezbędne do realizacji planu;
  • opis produktu;
  • opis korzyści dla odbiorcy;
  • główne informacje finansowe;
  • planowany zwrot z inwestycji;
  • szacowany przychód oraz termin jego osiągnięcia.

Streszczenie powinno zatem pozwolić inwestorowi na ogólne zapoznanie się z produktem i planem jego wdrożenia, a także z planowanymi przychodami uzyskanymi w określonym czasie. Postaraj się więc zaprezentować swój produkt w jak najlepszym świetle, pamiętając jednak o realnych założeniach i realnych terminach realizacji.

Geneza produktu

W streszczeniu zawarłeś najważniejsze informacje na temat planowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Dalsza część biznes planu będzie od Ciebie wymagała bardziej szczegółowych opisów, rozpoczynając od genezy produktu, a więc krótkiej historii przedsiębiorstwa.

W punkcie tym powinieneś również uwzględnić informacje na temat aktualnych źródeł finansowania, ze szczegółowym i opisem wszystkich właścicieli i innych informacji, które przekonają inwestora o tym, że jego interesy są odpowiednio zabezpieczone.

Prezentacja produktu

W tej części musisz jak najbardziej szczegółowo opisać główne produkty/usługi, przede wszystkim w porównaniu z konkurencją obecną na rynku. Twoim zadaniem będzie zatem wskazanie, czy Twój produkt jest tańszy lub jest lepszej jakości niż produkty konkurencyjne. Poszukaj również wyróżników swojego produktu, które zaprezentujesz jako te, które świadczą o Twojej przewadze i sile przebicia. Napisz także, jakie korzyści w szczególności osiągnie klient.

Mimo że powinieneś w tym punkcie opisać swój produkt w sposób zachęcający do jego inwestowania, nie możesz zapomnieć o wskazaniu słabych punktów, które zmniejszają w mniejszy bądź większy sposób jego przewagę na rynku. Tylko w ten sposób pokażesz, że realnie podchodzisz do swojego przedsięwzięcia, zdając sobie sprawę zarówno z jego korzyści, jak i wad.

Oprócz tego podaj przewidywane okres „życia” produktu i jego obecny stan. Napisz, czy masz zamiar patentować pomysły na swój biznes, w jaki sposób chcesz go chronić. Jeśli Twój produkt wymaga jakichkolwiek świadectw dopuszczenia do obrotu (np. atesty lub zaświadczenia sanitarne), uwzględnij w tym punkcie wszelkie informacje z tym związane.

Zakończ informacjami o planowanym kierunku rozwoju lub informacji o przyszłych produktach, wspominając o zyskowności każdego z nich.