TwojFachowiec.net

Przejrzyste usługi w sieci

Competence Examination Center

Oferta - Szkolenia VBA podstawy programowania makr w Excel

szkolenia4u

Imię i nazwisko:
Michał Dąbrowski
Adres:
Malachitowa 7
30-798 Kraków
woj. małopolskie
Telefon:
12 394 5565

Kategorie:
Doradztwo i konsulting, Edukacja, Grafika komputerowa, Informatyka, Kursy i szkolenia, Kursy rozwoju umiejętności, Marketing i reklama, Organizacja szkoleń, Programowanie, Tworzenie oprogramowania
Treść oferty:
Nasza specjalność to szkolenia VBA. Pokazujemy jak budować algorytmy, poznajemy rejestrator makr i sposoby poprawiania nagranego kodu. Uczymy tworzenia algorytmów, poznajemy rejestrator makr a także sposoby modyfikowania powstałego kodu. Główny nacisk kładziemy na ćwiczenia i pisanie kodu. Ćwiczymy najbardziej przydatne słowa kluczowe związane z przetwarzaniem danych, instrukcje warunkowe i pętle. Uczymy jak korzystać z nagrywania makr i rozbudowywać kod rejestratora. Po zrealizowaniu szkolenia kursant będzie znał mechanizmy budowania algorytmów jak również będzie mógł swobodnie korzystać z środowiska Visual Basic i pisać makra VBA dla Excela.

Proponowany zestaw zagadnień realizowanych na szkoleniu:

Nagrywamy pierwsze makro
 • Analizujemy nagrany kod
 • Co można ustawić w oknie rejestratora
 • Rodzaje odwołań dla komórek
 • Miejsca przechowywania kodu
 • Dlaczego pliki xlsb zamiast xlsm?
 • Czy zapisywać programy w skoroszycie makr osobistych (personal.xlsb)?
 • Jak uruchomić makro skrótem klawiszowym?
 • Zaufane lokalizacje
 • Podpisy cyfrowe
Jak się odnaleźć w edytorze VBA?
 • Które okno Ci się przyda a które nie
 • Dodatkowe ustawienia edytora
 • Dlaczego dodajemy pasek Edit?
 • Komentarze wielolinijkowe w VBA
 • Opcje modułów
 • Co to jest Option Explicit?
 • Właściwości arkuszy
 • Kod hasłujący arkusze
 • Arkusze ukryte i bardzo ukryte
 • Zmieniamy ustawienia w projektach VBA
 • Jak zabezpieczyć kod makra?
 • Jak złamać hasło do kodu VBA?
 • Czy warto korzystać ze skrótów klawiszowych?
Programowanie w VBA od podstaw
 • Czy musimy używać algorytmów?
 • Przyglądamy się zmiennym
 • Czy trzeba używać typów?
 • Porównanie instrukcji warunkowych
 • Czym się różni IF od Select Case?
 • Kod z odpowiednią pętlą (For…Next, Do…Loop, For Each)
 • Jak wcześniej skończyć pętlę (exit)?
 • Zmienne przechowujące wiele wartości (tablicowe)
Programowanie według standardów
 • Kilka słów o zasięgu zmiennych
 • Jak długo „żyje” zmienna?
 • AND, OR, NOT, XOR
 • Przydatne funkcje tekstowe (left, right, trim, replace, mid)
 • Zestaw funkcji plikowych (chdrive, mkdir, name, dir)
Pobieranie i wypisywanie wartości
 • Jak się odwołać do komórki? (Range, Cells, Selection)
 • Funkcja VBA.inputbox oraz Application.inputbox
 • Pobieramy zaznaczenie od użytkownika
 • MsgBox wyświetlanie i pobieranie danych
 • Dodawanie przycisków i ikon do okna MsgBox
 • Ustawiamy przycisk domyślny
 • Informowanie użytkownika za pomocą paska stanu (statusbar)
Poruszanie się po modelu obiektowym Excela
 • Cały czas korzystamy z obiektów
 • Application i jego możliwości
 • Czym się różni ThisWorkbook i ActiveWorkbook
 • Kolekcja Sheets i Worksheets
 • ActiveWorkbook, ActiveSheet, ActiveCell itd.
 • Range, Cells, ActiveCell, Selection
Podstawy optymalizacji makr VBA
 • Jak długo wykonuje się nasz program?
 • Dlaczego korzystamy Timera a nie z Now?
 • Wyłączanie odświeżania ekranu (ScreenUpdating)
 • Application.Calculate
Analizujemy programy (debugujemy kod)
 • Korzystamy z uruchamiania krokowego (F8)
 • Locals window – jaką wartość ma zmienna?
 • Debug.Print i okno Immediate
 • Do czego służy czujka (Watch window)?
 • Dodawanie punktów przerwań (F9)
 • Jak sobie radzić z błędami?
Jakiego typu błąd nam się pojawia?
 • Tłumienie błędu (On Error resume Next)
 • On error goto 0, przywracamy reakcję na błąd
 • Obiekt Err i właściwość number
 • Własna treść komunikatu dla błędu
Poszerzamy możliwości Excela (tworzenie funkcji)
 • Czym się różni Sub od Function?
 • Dostarczamy wartości funkcjom
 • Argumenty wymagane i opcjonalne
 • Jak funkcja zwraca wynik?
Pracujemy na zdarzeniach (Events)
 • Co to są procedury zdarzeniowe?
 • Jak uruchomić makro kliknięciem w komórkę?
 • Uruchamianie programu po zmianie zawartości komórki?
 • Włączamy i wyłączamy obsługę zdarzeń (EnableEvents)
 • Eventy skoroszytów
 • Eventy arkuszy
 • Uruchamianie makra w momencie otwierania pliku
Programy okienkowe (UserForms)
 • Wstawianie modułów formularzy
 • Dlaczego nie używa się formantów formularza?
 • Korzystamy z formantów (ActiveX)
 • Przyciski, listy rozwijalne, pola opcji
 • Co to jest modalność?
 • Jak zamknąć UserForma?

 

 

Ostatnie ogłoszenia:

Copyright:

Copyright © 2018 TwojFachowiec.net
All rights reserved.