TwojFachowiec.net

Przejrzyste usługi w sieci

Competence Examination Center

Oferta - Ocena ryzyka zawodowego

BeHaPeks - Usługi i Szkolenia BHP i PPOŻ

Nazwa firmy:
BeHaPeks - Konsulting, Szkolenia i Audit BHP
Adres:
Ostrogórska 29
41-200 Sosnowiec
woj. śląskie
Telefon:
513 279 797

Kategorie:
Edukacja, Kursy i szkolenia, Organizacja szkoleń
Treść oferty:
Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy należy przeprowadzić przed oddaniem go do eksploatacji.

Należy pamiętać, że ocenę ryzyka będziemy przeprowadzać:

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy;
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych;
  • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych;
  • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku.
Aby poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, pracodawca musi przede wszystkim ocenić jego wielkość na poszczególnych stanowiskach pracy i w zależności od wyników zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.

Korzyści pracodawcy płynące z prawidłowo przeprowadzonej oceny zagrożenia zawodowego na stanowisku pracy:

  • spełnienie wymagań dotyczących przepisów prawnych;
  • świadomość pracodawcy, jakie występują zagrożenia i czy zastosowane środki profilaktyczne są wystarczające;
  • zamiast intuicji - świadome zarządzanie poziomem ryzyka;
  • uniknięcie dodatkowych kosztów i strat.
Istnieje wiele metod szacowania ryzyka zawodowego w zależności od rodzaju zagrożeń, czy specyfiki procesów pracy, dlatego warto zaufać profesjonalistom posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami).

 

 

Ostatnie ogłoszenia:

Copyright:

Copyright © 2018 TwojFachowiec.net
All rights reserved.