TwojFachowiec.net

Przejrzyste usługi w sieci

Competence Examination Center

Regulamin konkursu "Książki dla aktywnych"

Definicje:

 • Konkurs - konkurs "Książki dla aktywnych" prowadzony na stronach serwisu TwojFachowiec.net
 • Uczestnik - osoba posiadająca konto w serwisie TwojFachowiec.net, która wypowiada się na Grupach Dyskusyjnych serwisu
 • Nagrodzony - osoba, która wygra jedną z edycji konkursu i przyjmie nagrodę na zasadach opisanych w regulaminie
 • Organizator - Infeo Marcin Marek Gryszko z siedzibą w Olsztynie przy ul. Dadleza 1/76, 10-687 Olsztyn, o numerze nip: 739-315-00-70, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczych, pod numerem ewidencyjnym 44609, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Olsztyn
 • Grupy Dyskusyjne - forum internetowe znajdujące się pod adresem: http://grupy.twojfachowiec.net/
 • Post - pojedyncza wypowiedź Uczestnika na Grupach Dyskusyjnych

Informacje ogólne

 1. Konkurs został zorganizowany bezterminowo, w kolejnych edycjach miesięcznych, począwszy od 1 marca 2010.
 2. Uczestnikiem konkursu zostanie osoba, która będzie wypowiadać się na Grupach Dyskusyjnych w celu uzyskania nagrody.
 3. Nagroda zostanie wylosowana wśród Uczestników, którzy napisali w danym miesiącu co najmniej 50 postów. Uczestnik, który umieści najwięcej Postów na Grupach Dyskusyjnych w danym miesiącu, otrzyma nagrodę. Jeśli liczba postów w danym miesiącu będzie identyczna w przypadku kilku Uczestników, nagrodzona zostanie osoba, która jako pierwsza napisała Post w danym miesiącu.
 4. W przypadku wygranej Organizator wyśle informację o tym na podany przy rejestracji adres e-mail Uczestnika. Jeśli Uczestnik potwierdzi chęć otrzymania nagrody, stanie się Nagrodzonym w myśl niniejszego Regulaminu.
 5. Informacja o wygranej zostanie wysłana przez Organizatora do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu danej edycji Konkursu.
 6. W przypadku, gdy Uczestnik nie potwierdzi chęci otrzymania nagrody w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora informacji o wygranej, lub odmówi jej przyjęcia, Organizator przyzna nagrodę kolejnej osobie o najwyższej liczbie Postów w danym miesiącu.
 7. Opis nagrody w każdej edycji konkursu znajduje się pod adresem: http://www.twojfachowiec.net/ksiazki-dla-aktywnych
 8. Uczestnik oświadcza, że zamieszczone przez niego Posty są jego autorstwa.
 9. Posty niezwiązane z tematem dyskusji danej Grupy dyskusyjnej, zamieszczanie ofert, nieokreślone ciągi znaków lub inne metody zamieszczania Postów, mające na celu wyłudzenie nagrody, nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych Postów, jednak w przypadku naruszenia prawa lub zgłoszenia plagiatu, Post zostanie natychmiast usunięty.
 11. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu konkursu poprzez jego publikację na stronie http://www.twojfachowiec.net/ksiazki-dla-aktywnych
 12. Nagrodzony zgadza się na podanie imienia i nazwiska oraz adresu w celu wysłania nagrody książkowej.
 13. Nagrodzony zgadza się na podanie imienia lub ksywki oraz miejscowości, w której mieszka, w celu opublikowania tych danych na liście nagrodzonych w Konkursie wyświetlanej na stronach serwisu TwojFachowiec.net
 

Ostatnie ogłoszenia:

Copyright:

Copyright © 2018 TwojFachowiec.net
All rights reserved.