TwojFachowiec.net

Przejrzyste usługi w sieci

Competence Examination Center

Oferta - Studia podyplomowe: Nauczanie plastyki i techniki

EUROPABIZ.pl

Nazwa firmy:
EUROPABIZ.pl
Adres:
Kolumba 88/89/2b
70-035 Szczecin
woj. zachodniopomorskie
Telefon:
724-464-000

Kategorie:
Edukacja, Studia podyplomowe, Szkoły
Treść oferty:
"CEL
Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania plastyki i techniki jako kolejnych przedmiotów.

UCZESTNICY
Studia adresowane są do osób legitymujących się wyższym wykształceniem na poziomie studiów licencjackim o specjalnościach nadających kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne, lub słuchaczy legitymujących się wyższym wykształceniem na poziomie studiów magisterskich nadających kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne, zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288). "

 

 

Ostatnie ogłoszenia:

Copyright:

Copyright © 2018 TwojFachowiec.net
All rights reserved.